BETA
Likvidujeme dluhy

Naše nebankovní online půjčka vám pomůže od dluhů. Jednou pro vždy a bez poplatků předem. Nemusíte se poplatků obávat.

Požádat

Oddlužení, půjčka na vyplacení, konsolidace půjček

Všichni Vaši známí podnikají a svým způsobem Vás nutí, abyste podnikal taky, ale Vaše nemovitost je zadlužená a abyste mohl podnikat, tak si potřebujete půjčit? Zoufale hledáte společnost, která by vyhovovala Vašim požadavkům, ale nemůžete ji najít, ale co kdyby se zjevila přímo teď před Vámi?

Spousta společností nabízí půjčku a s tím i řešení dluhů, ale ne každá vyhoví Vašim požadavkům. Naše společnost s lidským chováním přistupuje ke všem odpovědně, ale hlavně ohleduplně k prosbám našich klientů. Co tedy svým klientům nabízíme? Jedná se o nemovitosti a jejich financování, neboť s tímto umíme prakticky vše, co lze.

Rychlá online půjčka

Půjčky svým klientům poskytujeme v rozmezí od 100.000,- Kč až do 50.000.000,- Kč. Tyto půjčky nepodléhají registru, to znamená, že nedáváme váhu věcem v registru dlužníků. U podnikatelské půjčky, která je pro Vás, nehledíme na Vaše příjmy ani daňové přiznání. Musíte splnit podmínku, abychom Vám půjčili? Ano půjčku musíte zajistit nemovitostí, která může být i ve vlastnictví třetí osoby, tudíž Vašeho kamaráda. V případě Vaší zadlužené nemovitosti by bylo vhodnější, aby Vám půjčku zajistil někdo jiný. Nemovitostí může být byt, dům, pole, pozemek, zkrátka vše co je zapsáno na katastrálním úřadu. Vyskytnou-li se nějaké právní vady, typu exekuce nebo jiné, všechny tyto vady opravíme nebo je budeme akceptovat.

Rychlá online půjčka na nemovitost

Je ovlivněna výše půjčky nemovitostí? Ano je, můžeme Vám poskytnout půjčku až 80% z hodnoty nemovitosti. To znamená, že jestliže vlastníte nemovitost o ceně 4.000.000,- Kč, tak Vám nejvíce půjčíme 3.200.000,- Kč. Podmínky nutné k poskytnutí půjčky máme vyřešeny, jak probíhá samotná půjčka? Na základě Vaší žádosti poskytneme produkt, který v případě, že se Vám nebude zamlouvat, tak jeho zrušení je bezplatné. To platí i pro případ, kdy se rozhodnete, abychom Vám produkt zpracovali předem. Pokud vše společně řádně domluvíme, tak půjčku na svém účtu můžete očekávat již do 3 dnů od podání Vaší žádosti.

Co s Vaší zadluženou nemovitostí? V tomto případě naše společnost okamžitě vyplácí exekuce, jedná s exekutorským, případně jiným orgánem o výši dluhu, kdy se ho snažíme maximálně snížit. Posuzujeme nevýhodné půjčky s tím, že jednáme s jejich věřiteli, případně vymáhací agenturou, kdy díky mnoha získaným kontaktům a dlouholeté praxi se nám daří sjednat lepší podmínky pro zaplacení dlužné částky. V temných případech podáme žalobu a jednáme právní cestou.

Vyplacení exekuce a konsolidace půjček

Vaši nemovitost můžeme zastavit, vydražit nebo prodat. V případě zastavení a dražby Vám nabídneme řešení přímo Vám ušité na míru, jak se zbavit dluhů a vyjít tak ze zdánlivě neřešitelné situace. Při prodeji nemovitosti Vám poskytneme půjčku za bezkonkurenčních podmínek, která bude splatná z prodeje nemovitosti. Úrok plynoucí z této půjčky 1%pm se platí pouze za období, kdy je půjčka čerpána.

Jestliže dlužíte u více společností, tak Vám poskytneme možnost sjednotit tyto půjčky do jedné, což se nazývá konsolidace. Při této možnosti se často dostaneme na zlomek splátky před konsolidací. Pokud od Vás vykoupíme zadluženou nemovitost, tak Vás nadále necháme bydlet formou nájmu v této nemovitosti.

Problémy s dluhy a půjčku máme sjednanou, co Vám dále můžeme nabídnout? V případě, že Vám splácení nedělá problém a podnikání Vám vynáší, tak poskytujeme možnost půjčku předčasně splatit, kdy uspoříte budoucí úroky. Vyskytnou-li se nějaké problémy se splácením, tak raději upřednostňujeme domluvu s Vámi před vymáháním dlužné částky. Proto také nabízíme možnost nastavení individuálního splácení, při kterém splácíte během určité doby pouze část splátky, např. po dobu 3 let pouze 2/3 splátky.

Zkrátka svým klientům nabízíme produkty, které jsou jim přímo ušité na míru na základě jejich žádosti. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte zeptat, neboť jsme společnost s lidským přístupem a budeme se snažit vyřešit veškeré Vaše problémy.

Online žádost o půjčku

X
Zpracování osobních údajů

Kdo je správcem vašich osobních údajů a jaké údaje bude zpracovávat?

1. Udělujete souhlas správci osobních údajů - společnosti Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 a berete na vědomí, že další správce vašich osobních údajů - Ing. Lubomír Klosík, místem podnikání V Zátiší 810/1, Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 729 89 980, držitel oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru, (dále jen „správci“, „my“), budou zpracovávat ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), v rámci formuláře na www.likvidacedluhu.mywebpage.cz vaše následující osobní údaje: - jméno, příjmení;- telefonní číslo;- adresu trvalého pobytu;- emailovou adresu;- rodné číslo;- druh příjmů;- výši příjmu;- výši zápůjčky;- exekuce ano/ne;- další informace související pro posouzení žádosti o úvěr.
Co se bude s vašimi osobními údaji dít?2. Pokud budeme potřebovat nějaké údaje upřesnit, můžeme využít vaše kontaktní údaje a kontaktovat vás s případnou žádostí o upřesnění vašich osobních údajů.3. Vaše údaje budou po propočítání výše úvěru, které je prováděno Ing. Lubomírem Klosíkem manuálně na základě výše příjmů, hodnoty ručení, případných exekucí (nejedná se tedy o automatizované individuální rozhodování dle čl. 22 Nařízení) a vypracování žádosti o poskytnutí úvěru předány poskytovatelům úvěrů, s čímž také udělujete svůj souhlas.  4. Poskytovatelé úvěrů se stanou samostatnými správci vašich osobních údajů. Na základě jejich pověření vás poté můžeme dále kontaktovat a umožnit vám uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem úvěru. 5. Vaše osobní údaje a případně smlouvy, které zprostředkujeme, budeme uchovávat po dobu 10 let, a to z následujících důvodů:- v rámci plnění smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru, kterou s Ing. Lubomírem Klosíkem uzavřete, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení bude zpracovávat vaše osobní údaje nezbytné pro umožnění sjednání spotřebitelského úvěru s poskytovatelem úvěru - bez poskytnutí těchto údajů není možné úvěr sjednat;- splnění našich právních povinností, pokud nám nějaká taková povinnost vznikne, což nám přikazuje čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;- budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran, což umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – oprávněný zájem správců;- v ostatních případech (například uchování údajů Easy Money Services s.r.o., předání poskytovatelům úvěru) jsou vaše osobní údaje zpracovány na základě vašeho souhlasu - takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. 6. Souhlas se zpracováním můžete vzít kdykoliv jakýmkoliv způsobem zpět, stačí nám napsat na email na adresu info@easy-money-services.cz. Vaše osobní údaje odstraníme, ledaže by takové odstranění bylo v rozporu se zákonem nebo našimi oprávněnými zájmy.7. Osobní údaje zpracováváme my, jakožto správci vašich osobních údajů, ke zpracování můžeme využívat také následující zpracovatele nebo třetí strany:- poskytovatele účetních služeb;- poskytovatele webhostingu, Wallis Europe s.r.o.;- Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nepoužíváme.
Jaká máte práva?8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte následující práva:- vzít souhlas kdykoliv jakkoliv zpět,- vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@easy-money-services.cz, nebo Easy money services s.r.o., El. Krásnohorské 1094/14, Teplice 415 01, - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,- na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování z důvodu plnění smlouvy nebo souhlasu,- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Další informace o správcích + kontakt na správce* Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí mimo EU.* Správci nemají osobu tzv. pověřence.* Správci se dohodli, že je můžete kdykoliv kontaktovat na jednotné e-mailové adrese info@easy-money-services.cz. 

X
souhlas se zpracováním osobních údajů - rozesílání e-mailů - GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a novinek z oblasti finančních služeb.
Děkujeme za Váš zájem o zasílání novinek a obchodních sdělení týkajících se finančních služeb! Abychom Vám je ale mohli zasílat, potřebujeme k tomu Váš souhlas.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“).

Kdo Vám bude psát?
My, jakožto společnost Easy Money Services s.r.o., sídlem Elišky Krásnohorské 1094/14, 415 01 Teplice, IČ: 034 98 085, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 42574 (dále jen „my“).

Co Vám budeme psát a proč?
Posílat Vám budeme zajímavosti a nabídky na finanční služby, které poskytujeme my nebo naši partneři, poskytovatelé finančních služeb. Zasílat Vám je budeme však jenom my, pokud by Vám chtěl poskytovatel finančních služeb zaslat svou nabídku sám, je na něm, aby si Váš souhlas získal.
Abychom Vám je mohli posílat, potřebujeme k tomu Vaši e-mailovou adresu, kterou nám tímto sdělujete a zároveň tím souhlasíte, že ji budeme používat podle těchto pravidel.
E-mailovou adresu si uložíme na 3 roky.

Co když už si nebudete přát zasílat obchodní sdělení?
Na to máte plné právo. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv zrušit, a to zasláním e-mailu na info@easy-money-services.cz nebo proklikem na odkaz v e-mailech, které Vám zasíláme. Krom toho, že Vám přestaneme psát, tak Vaši e-mailovou adresu také smažeme z naší databáze.

Kdo nám s tím vším může pomáhat?
Jelikož máme každý jen dvě ruce, potřebujeme občas i my pomocnou ruku, aby k Vám naše zprávy doletěly. Tuhle pomoc nám zajišťují tito lidé a společnosti:
* Naši účetní;
* Poskytovatel webhostingu a správce databáze, společnost Wallis Europe s.r.o.

A jaká máte práva?
Především nám kdykoliv dát zpětnou vazbu, když se vám nebude něco líbit, třeba jak často píšeme a podobně.
Krom toho máte ale ještě tato práva:
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

 

Created by Wallis Media

© 2016 - 2020 Wallis Europe s.r.o.